KESİCİLİ KUBLAJ HÜCRESİ

Primer dağıtım sistemlerinde farklı barada bulunan enerjinin diğer haralara aktarılması için kullanılan hücrelerdir. Temel çalışma prensipleri kesicili hücreler ile aynıdır.Ana üniteleri SF6 gazlı veya vakum kesicidir. Kesici ve toprak bıçağı arasında, toprak bıçağı ve kapılar arasında mekanik kilit mevcuttur. Kesici akım-gerilim trafoları ve sekonder koruma röleleri vasıtası ile sistem koruması sağlanmaktadır.

  • Ana bara ve kablo bağlantı bölümü kesici ve kovan izolatörleri vasıtası ile ayrılır. (LSC 2B)
  • İç ark sınıfı koruma (AFL) ile maksimum güvenlik sağlanmıştır.

Kitlemeler

  • Kesici arabası: Kapalılar kapalı, kesici açık ise test konumundan işletme konumuna ya da işletme konumundan test konumuna hareket edilebilir.
  • Topraklama ayırıcısı: Kesici açık ve kesici arabası test konumunda iken kapatılabilir.
  • Toprak bıçağı kapalı iken kesici arabası işletme konumuna alınamaz.
  • Kesici işletme konumundayken toprak bıçağı kapatılamaz.
  • Anahtarlama bölümü kapağı kapanmadığı sürece kesici arabası hareket ettirilemez.
  • Gerilim trafosu bölümü kapağı kesici test konumunda ve toprak bıçağı kapalı olduğu zaman açılabilir.