METAL MAHFAZALI MODÜLER TİP HÜCRELER

1 kV’tan 40,5 kV’a kadar IEC 62271-200 standartlarına uygun olarak üretilen anahtarlama ve kontrol üniteleridir. Sekonder dağıtım şebekelerine kullanıma uygun olan ürün donanımsal yapısı ve tasarımı sayesinde maksimum işletme güvenliği amaçlanmıştır. 2mm çelik sacdan üretilmekte ve elektrostatik toz boya ile RAL kodlarına uygun renklerde boyanmaktadır.

Metal Mahfazalı Modüler Hücreleri IEC 62271-200 standardında belirtilen aşağıdaki özellikleri ile tanımlanırlar.

 • Hava izole sınıfı
 • LSC 2A servis sürekliliği
 • PM sınıfı bölümlendirme
 • AFL sınıfı iç ark sınıflandırması
 • 3 erişilebilir bölüm
AFL Sınıfı İç Ark Sınıflandırması

AFL Sınıfı İç Ark Sınıflandırması

3 Erişilebilir Bölüm

AFL Sınıfı İç Ark Sınıflandırması

Başlıca Kullanım Alanları

 • Sekonder elektrik dağıtım hatları
 • İndirici trafo merkezleri
 • Trafo dağıtım merkezleri
 • Konutlar
 • Endüstriyel tesisler
 • Havaalanları, hastaneler
 • Hidroelektrik, termik ve rüzgâr santralleri
 • Enerji iletim hatları

Metal mahfazalı modüler tip hücreler 4 ana bölümden oluşmaktadırlar, bu bölümler aşağıda sıralanmıştır;

 

1. Ana Bara Bölümü
Hücrenin ana enerji dağıtımını sağlayan baraların bulunduğu yerdir. Hücrelerin üst kısımda yer alır. Komşu hücrelerle bağlantı bu kısımdan sağlanır. Koruma derecesi IP3X’tir. Bölümlere yetkili personel dışında müdahalesi yapılmaz ve enerjisiz konumdayken el aletleri vasıtası ile ulaşılabilir.
2. Kablo Bağlantı Bölümü
Hücrenin alt kısmında yer alan bu bölüm hücre yapısına ve tipine göre OG kabloların bağladığı, kesicilerin, OG sigortalarının, topraklama ayırıcılarının, akım-gerilim trafolarının bulunduğu kısımdır. Bu bölüme ulaşabilmek için belirli işlem sırası takip edilmektedir. Koruma derecesi IP3X’tir. Yetkili personel dışında müdahale yapılmaz.
3. Alçak Gerilim Bölümü
Hücrenin ön üst kısmında yer alır. Hücrenin elektriksel kontrol ve kumanda bu kısımdan yapılır. Hücre tipine göre sekonder koruma röleleri, ölçü aletleri, sinyal blokları, açama ve kapama butonları bu bölümde yer alır. Koruma derecesi IP3X’tir. Yetkili personel dışında müdahale yapılmaz.
4. Anahtarlama Ünitesi Bölümü
Hücrenin ön kısmında yer alır. Hücrenin mekanik kontrol ve kumanda bu kısımdan yapılır. Yük ayırıcısı, gazlı ayırıcı ve toprak bıçağı bu kısımdan kontrol edilir. Kesici mekanizması kesici üzerinde yer alır. Kapı ve diğer birimler ile mekanik kilitler bu kısımda yer alır. Yetkili personel dışında müdahale yapılmaz.