KESİCİLİ KUBLAJ

Sekonder dağıtım sistemleri için geliştirilmiş hücre tipleridir. Farklı baralar da bulunan enerjinin diğer baralara aktarılmasını sağlayan hücrelerdir. Ana üniteleri SF6 gazlı kesici ve SF6 gazlı ayırıcıdır. Kesici, gazlı ayırıcı ve torak bıçağı arasında mekanik kilit mevcuttur. Kesici akım trafosu vesekonder koruma röleleri vasıtası ile sistem koruması sağlanmaktadır. Kesici akım trafosu ve sekonder koruma röleleri vasıtası ile sistem koruması sağlanmaktadır.

  • Ana bara ve kablo bağlantı bölümü gazlı ayırıcı gövdesi vasıtası ile ayrılır. (LSC 2A)
  • İç ark sınıfı koruma (AFL) ile maksimum güvenlik sağlanmıştır.