ORTA GERİLİM KABLOLAR

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları

TS ve VDE’de tarifler ve açıklamaları

 

Damar : Kablonun yalıtılmış iletkenidir.
İletken : Elektriği ileten sıkıştırılmış (ezme) bakır veya alüminyum tel demetidir.
Yalıtkan Kılıf : İletkeni yalıtan izoledir.
Ayırıcı Kılıf : Üst üste gelen, ayrı metaller arasına konulan yalıtkan kılıftır.
Dış Kılıf : Kabloyu mekanik dış etkenlerden koruyan ve kablonun en dışında bulunan kılıftır.
Zırh : Kabloyu yüksek mekanik etkenlerden koruyan yassı, yuvarlak tellerle veya metal bant ile yapılmış koruyucu katmandır.
Ortak Kılıf : Çok damarlı kablolarda damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kılıftır.
Yarı İletken Siper : Damar iletkeni ile yalıtkan kılıf arasında ve yalıtkan kılıfın üzerine gelen, yarı iletken maddeden yapılmış bir
tabakadır.
Sıkıştırılmış İletken : Tellerin arasındaki boşlukları azaltarak, iletken çapının ve kesitinin geometrik boyutlarını küçültmek için
sıkıştırılmış olan çok telli, burulmuş bir iletkendir.
Konsantrik İletken : Bir damarlı kablolarda yalıtkan kılıfın (gerektiginde yarı iletken siperin), çok damarlı kablolarda genel olarak ortak
kılıfın üzerine gelen, bakır şeritlerin oluşturduğu, kablo boyunca helisel biçimli bir sargıdır.
Kılıf : İletkeni elektriksel, mekanik ve kimyasal bakımdan korumak ve yalıtmak için kullanılan, iletken damar gruplarını içine alan
kaplamadır.