12/20 kV XLPE Yalıtkanlı, Bakır İletkenli, 3 Damarlı, Galvanizli Çelik Tel ve Bant Zırhlı

Yapısı

 • Bakır Sıkıştırılmış İletken – Sınıf 2
 • İç yarı iletken tabaka
 • XLPE yalıtkan
 • Dış yarı iletken tabaka
 • Yarı iletken bant
 • Bakır şerit ekran (*)
 • PVC Dolgu
 • Ayırıcı Kılıf
 • Galvanizli yassı çelik zırh
 • Galvanizli çelik bant
 • PVC dış kılıf

(*) Alıcının talebi durumunda ekran, Tel + Bant ile de üretilebilir. (*)
Tip: YXC8VZ3V-R
Standartlar: VDE 0276, IEC 60502-2

Kullanıldığı Yerler
Bu kablolardaki dielektrik kayıplar düşüktür. Endüstri bölgeleri ile yerleşim merkezlerinin elektrik enerjisi beslenmesinde, yük artışı network, beklenen şebekelerde, dahilde, hariçte toprak altında ve kablo kaballarında kullanılır.

Gerilim Değerleri
Anma Gerilimi: 12/20 kV

Teknik Bilgiler
Maksimum işletme sıcaklığı: 90OC
Maksimum kısa dever sıcaklığı: 250OC

* Akım taşıma kapasiteleri maksimum iletken sıcaklığı 90OC, hava sıcaklığı 30OC, toprak sıcaklığı 20OC, kablo serme derinliği 0,80 metre, toprak ısıl
direnci 1,5 K.m/W, toprakta boru ısıl direnci 1,2 K.m/W şartları dikkate alınarak hesaplanmıştır.