26/45 kV XLPE Yalıtkanlı, Bakır İletkenli

Yapısı

  • Bakır Sıkıştırılmış İletken Sınıf 2
  • İç yarı iletken tabaka
  • XLPE izolasyon
  • Dış yarı iletken tabaka
  • Yarı iletken bant
  • Bakır şerit ekran
  • Su geçirmeyen şişen bant
  • Siyah PE kılıf

 

 

Tip (N)2XS(F)2Y
Standartlar VDE 0276, IEC 60502-2

 

Kullanıldığı Yerler
Bu kablolardaki bina içi ve dışı uygulamalarda, kablo kanallarında, borularda, veya mekanik darbe riski olmayan yerlerde toprağa doğrudan serilerek kullanılabilir.

 

Gerilim Değerleri
Anma Gerilimi: 26/45 kV

 

Teknik Bilgiler
Maksimum işletme sıcaklığı: 90OC
Maksimum kısa dever sıcaklığı: 250OC

* Akım taşıma kapasiteleri maksimum iletken sıcaklığı 90OC, hava sıcaklığı 30OC, toprak sıcaklığı 20OC, kablo serme derinliği 0,80 metre, toprak ısıl
direnci 1,5 K.m/W, toprakta boru ısıl direnci 1,2 K.m/W şartları dikkate alınarak hesaplanmıştır.