6/10 kV XLPE Yalıtkanlı, Bakır İletkenli, 3 Damarlı

Yapısı Construction

  • Bakır Sıkıştırılmış İletken
  • İç yarı iletken tabaka
  • XLPE yalıtkan
  • Dış yarı iletken tabaka
  • Yarı iletken bant
  • Bakır şerit ekran
  • PVC Dolgu
  • PVC Kılıf

Tip: (N)2XSEY
Standartlar: VDE 0276, IEC 60502-2

Kullanıldığı Yerler
Bu kablolardaki dielektrik kayıpları küçüktür. Endüstri bölgelerinin ve yerleşim merkezlerinin elektrik enerjisi ile beslenmesinde, yük artışı beklenen şebekelerde, dahilde, hariçte toprak altında ve kablo kanallarında kullanılır. Kullanım alanlarında mekanik zorlanmalara ve fiziki darbelere maruz kalmamalıdır.

Gerilim Değerleri
Anma Gerilimi: 6/10 kV

Teknik Bilgiler
Maksimum işletme sıcaklığı: 90OC
Maksimum kısa devre sıcaklığı: 250OC

* Akım taşıma kapasiteleri maksimum iletken sıcaklığı 90 oC, hava sıcaklığı 30 oC, toprak sıcaklığı 20 oC, kablo serme derinliği 0,80 metre, toprak ısıl
direnci 1,5 K.m/W, toprakta boru ısıl direnci 1,2 K.m/W şartları dikkate alınarak hesaplanmıştır.