DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER

Dinamik Group Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörleri 20000 kVA kadar maksimum gerilim seviyesi 36 kV; 170 kV darbe seviyesinde üretilir.

Dökme reçineli kuru tip transformatörlerin kullanıldığı alanlardan bazıları:
• Dahili ve Harici Transformatör Merkezleri
• Endüstri ve Petrol Rafineleri
• Metrolar
• Petrol platformları
• Enerji üretim tesisleri
• Okullar
• Hastahaneler
• Havaalanları
• Alışveriş Merkezleri (AVM)
• Rüzgar Santralleri

Dökme reçineli kuru tip transformatörlerin avantajları :
• İnsanların yakınında kullanılabilmesi.
• Gürültü seviyesinin düşük olması
• Yangına ve patlamaya karşı güvenli olması.
• Aynı güçteki yağlı transformatörlere oranla daha az bir alan kaplaması.
• Bakım gerektirmemesi.
• Uzun süre devre dışı kalması halinde tekrar işletmeye alınırken kurutulmasına gerek duyulmaması.
• Herhangi bir nedenle bobinlerinin yerinde değiştirilebilmesi.
• Doğrudan doğruya tüketici merkezine yerleştirildiğinde kablo yatırım ve kayıplarının en aza indirilmesi.
• Soğutucu fan kullanılarak nominal gücünün sürekli olarak %50 arttırılabilmesi.
• İçerisinde zehirli kimyasal maddeler içermemesi sebebi ile çevre dostu olması.
• Yüksek darbe gerilimi dayanımı.
• Kısa devreye karşı yüksek dayanım.

 

 

 

Üretim Tipleri

1. Dağıtım Transformatörleri (100-3150 kVA)
2. Tek Fazlı Transformatörler
3. Topraklama Transformatörleri
4. Güç Transformatörleri (4000-20000 kVA)
5. Yükte Kademe Değiştiricili Transformatörler
6. Oto Transformatörleri
7. Jeneratör Transformatörleri
8. Doğrultucu Transformatörler (3 veya 4 sargılı)
9. Hava – Su Soğutmalı Transformatörler (Gemi Uygulamaları için)
10. Motor Yolverme Transformatörleri

Teknik Özellikleri

Sargılar

Alçak Gerilim Sargıları
Alçak gerilim sargılarında teknik avantajları nedeni ile bant (foil) sargı teknolojisi kullanılmaktadır. Sargılarda müşteri isteğine göre bakır veya alüminyum bantlar kullanılmaktadır. Bant sargı teknolojisi ile aksiyal kısa devre kuvvetleri azaltılmakta ve radyal kısa devre kuvvetlerini kontrol etmek için sipirler arasında önceden reçine emdirilmiş (prepreg) F sınıfı (isteğe bağlı H sınıfı) izolasyon malzemesi kullanılmaktadır. Bobinler sarım işleminden sonra sertleştirme işlemine tabi tutularak en zor endüstriyel atmosferik koşullara karşı direnç ve mükemmel dielektik özellikler sağlanmaktadır. Müşteri isteğine göre alçak gerilim sargıları vakum altında döküm teknolojisi ile de imal edilmektedir.

Yüksek Gerilim Sargıları
Yüksek gerilim bobinleri müşteri isteğine göre F veya H sınıfı izolasyonlu olarak bakır ve alüminyum yassı veya yuvarlak iletkenler kullanılarak imal edilirler. Yüksek Gerilim Sargıları boşluksuz bir yapı elde etmek için tamamen vakum altında, reçine ile dökülür ve çatlaksız bir bobin için önceden belirlenmiş değişik sıcaklık adımlarında yavaş bir şekilde sertleştirilir. Bu nedenle Dinamik Group Dökme Reçineli Transformatörlerinin çok düşük kısmı deşarj değeri ile çalışma ömürleri (life time) çok uzundur. Dinamik Group Dökme Reçineli Transformatörlerinde kullanılan yüksek gerilim sargı tekniği ile çok sayıda soğutma kanalı kullanılarak daha efektif bir soğutma ve yüksek gerilim darbelerine karşı avantaj sağlanmaktadır.

Nüve

Nüve sacları düşük kayıplı, çekirdekleri yönlendirilmiş soğuk haddelenmiş saclardan oluşur. Nüve step-lap kesim metodu ile kesilir ve dizilir. Bu yöntemle transformatörlerin boşta çalışma kaybı ve gürültü seviyesi daha düşük yapılabilmektedir. Nüveler titreşime karşı korumak için epoksi reçine kaplanmakta ve paslanmaya karşı özel boya ile boyanmaktadır. Nüve istenilen standartlara göre topraklanır.

Montaj

Dinamik Group Dökme Reçineli Kuru Transformatörlerinde, bobinlerin sıkıştırılmasında alt ve üstte sıkıştırma demirleri kullanılır. Bunlar nüve ve bobinleri birlikte tutar. Bobinler, kısa devre kuvvetleri ve vibrasyona karşı cam elyaf takviyeli destekler ile monte edilir. Tekerlekler, transformatörün öne ve arkaya, sağa ve sola gitmesine imkan verecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Transformatör montajında kullanılan bütün çelik parçalar, korozyona karşı epoksi boya ile boyanmaktadır. Boyama yöntemi transformatörün çalışacağı atmosferik şartlara göre özel olarak seçilmektedir.

Aksesuarlar

 

1. Sıcaklık Kontrol Sistemi (Standart)
Sıcaklık kontrol sistemi, transformatör sargılarını yüksek çevre sıcaklığının veya aşırı yüklenmelerin neden olduğu izin verilmeyen aşırı ısınmaları ölçmek ve kontrol etmek yapılır. Bunun için sıcaklığın en fazla olduğu alçak gerilim sargılarına PT 100 veya PTC ısı algılayıcıları yerleştirilir. Bu sistemde, ayarlanan sıcaklıklara göre alarm ve açma sinyalleri alınarak bu algılayıcılara bağlı bulunun cihaz yardımı ile alarm verdirilir ve kesici açtırılabilir. Ayrıca transformatörde fanlı soğutma sistemi
varsa fanların da otomatik olarak devreye girmesi ve çıkması da bu cihaz tarafından sağlanmaktadır.

2. Soğutma Sistemi (Müşteri isteğine bağlı)
Dinamik Group Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerin nominal gücünü %50 oranında arttırmak için özel dizayn ile tespit edilen soğutma fanları kullanılmaktadır. Fanlar alçak gerilim bobinlerine yerleştirilen ısı algılayıcılar yardımı ile otomatik olarak devreye girip çıkmaktadırlar.

3. Titreşim Sönümleyici Takozlar
(Müşteri isteğine bağlı)
Bina, alışveriş merkezi vb. uygulamalarda transformatörde oluşacak titreşimleri azaltmak ve bu titreşimleri izole etmek için titreşim sönümleyici takozlar kullanılmaktadır.

4. Koruma Hücreleri (Müşteri isteğine bağlı)
Dinamik Group Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler standart olarak koruma hücresiz (IPOO) olarak imal edilirler. Ancak müşteri isteğine göre transformatörün koyulacağı yere göre müşteri tarafından belirlenen katı cisimlere, suya ve toza karşı koruma amaçlı, doğal hava soğutmalı olarak IEC 60529 standardına göre;
IP 20 Dahili
IP 23 Dahili ve Harici
IP 33 Dahili ve Harici hücreler imal edilmektedir. Daha üst
koruma sınıfındaki hücreler de özel dizayn (su soğutmalı, klimalı vs) ile yapılabilir.